Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 452836
Title De energieke overheid : visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie
Author(s) Overbeek, M.M.M.; Salverda, I.E.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 13-084) - 112
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Governance
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) rijksoverheid - beleid - economisch beleid - innovaties - economie - burgers - milieu - milieueconomie - central government - policy - economic policy - innovations - economics - citizens - environment - environmental economics
Categories Government and Public
Abstract Voor u ligt een verzameling van ervaringen, kennis en ideeën over een nieuwe rol van de overheid bij het verduurzamen van de economie. Dat het verduurzamen van de economie noodzakelijk is, wordt breed gedeeld, maar hoe deze verduurzaming te realiseren is gaat niet zonder slag of stoot. In de verschillende bijdragen wordt de overheid gevraagd meer verantwoordelijkheid te nemen, meer visie te ontwikkelen, meer te stimuleren, meer samen te werken en meer te experimenteren. Hoe kunnen we alles meer doen als de overheid tegelijkertijd moet krimpen? De zoektocht naar een nieuwe rol als ‘energieke overheid’ is volop gaande is. In de zoektocht is behoefte aan enerzijds verdieping en anderzijds aan praktijkvoorbeelden. Met deze bundel wordt een bijdrage aan dit zoekproces geleverd op beide aspecten. In acht bijdragen geven tien deskundigen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de rijksoverheid hun visie op netwerkend werken en de nieuwe rol van de overheid bij de transitie naar een groene en veerkrachtige economie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.