Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 452848
Title Onderzoek Sclerotinia in 2012 : Sclerotiën, sporen, BOS en spuittechniek
Author(s) Wanders, J.; Russchen, H.J.; Lamers, J.G.; Lange, J. de; Akker, H. van den; Roessel, G.J. van
Source Dronten : DLV Plant - 53
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) sclerotinia - sclerotinia sclerotiorum - schimmelziekten - beslissingsondersteunende systemen - gewasbescherming - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - veldproeven - ascosporen - akkerbouw - spuiten - bonen - penen - cichorium intybus - aardappelen - sclerotinia - sclerotinia sclerotiorum - fungal diseases - decision support systems - plant protection - field vegetables - outdoor cropping - field tests - ascospores - arable farming - spraying - beans - carrots - cichorium intybus - potatoes
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract De problemen met Sclerotinia (rattenkeutelziekte), veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum, nemen de laatste jaren steeds meer toe. In diverse vollegrondsgroenten is Sclerotinia een van de belangrijkste ziekten. Om te komen tot een integrale aanpak van de problematiek is er door de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw voor 2012 gekozen voor een gezamenlijke financiering van een aantal onderzoeksthema's die ondergebracht zijn bij de onderzoeksinstellingen DLV Plant, PPO-AGV en Proeftuin Zwaagdijk. Deze thema’s waren: speuren naar sporen; aantal sclerotiën; beslissingsondersteunende systemen (BOS); spuittechniek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.