Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453170
Title Landelijk Kennis-Netwerk Bomen (LKNB)
Author(s) Kuik, A.J. van; Hiemstra, J.A.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 29 p.
Department(s) Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2014
Abstract Bomen in het stedelijk gebied zijn van grote waarde. Ze hebben een positief effect op het welzijn en gezondheid van mensen en zijn van grote ecologische betekenis. Bomen vertegenwoordigen daarnaast een grote directe financiële waarde door de hoge kosten die met het planten en onderhouden zijn gemoeid. De vervangingswaarde van de bomen in bijvoorbeeld alleen al de stad Den Haag bedraagt vele miljoenen euro’s. Er zijn dus goede redenen om zuinig te zijn op het bomenareaal. Bomen in de stad krijgen het echter steeds moeilijker. Dit komt onder meer door intensiever gebruik van de ruimte, zowel boven- als ondergronds, het optreden van nieuwe ziekten en plagen en het veranderende klimaat. Daarbij staan de budgetten voor aanleg en beheer onder druk. Goed beheer van bestaande beplantingen en een verstandige keuze van nieuw te planten bomen bij de aanleg van nieuwe wijken en bij renovatie van oude wijken voorkomen problemen in de toekomst. De noodzaak om de beheerkosten te beperken en de tendens van afname van bomenkennis binnen veel gemeenten maken goed beheer steeds lastiger. Daarbij komt dan nog de noodzaak om adequaat in te spelen op de effecten van de veranderingen rond ruimtegebruik, nieuwe ziekten en plagen en het veranderende klimaat. Ontwerpers en beheerders staan daarmee voor zeer grote uitdagingen op het gebied van het beheer van bestaande bomen en het ontwerp en beheer van nieuwe beplantingen. Het initiatiefvoorstel “Landelijk Kennis Netwerk Bomen” (LKNB) wil beleid, ontwerp en beheer ondersteunen bij het oppakken van deze uitdagingen. LKNB doet dit door het verzamelen, integreren en algemeen beschikbaar maken van up-to-date kennis rond kosten, baten, gebruikswaarde, ecosysteemdiensten en gezondheid van bomen in de huidige veranderende omstandigheden. Het LKNB-voorstel geeft daarmee beleidsmakers, stedelijke groenbeheerders en ontwerpers handvatten voor een toekomstgericht, functioneel, vitaal en veilig bomenbestand. Het initiatiefvoorstel bestaat uit vijf sterk verweven onderdelen die zich richten op: - presenteren van de belangrijkste gegevens betreffende het huidige straatbomenbestand in Nederland (“De Basis”) - informeren over de gebruikseigenschappen van nieuwe straatbomen geschikt onder de veranderende omstandigheden (“De Toekomst”) - evalueren van de functionaliteit van boomsoorten voor specifieke toepassingen (“Functie en Gebruik”) - inventariseren van de belangrijkste ziekten en plagen, en hoe hier mee om te gaan (“Boomgezondheid”) - uitwisselen van kennis en ervaring met straatbomen (“Het Netwerk”) In het LKNB-initiatiefvoorstel worden kennis en ervaring van beheerders, onderzoekers, groenvoorzieners en toeleveranciers gebundeld en gedeeld. De kracht van deze aanpak is dat alle deelnemende partijen expertise en kennis inbrengen en dat deze informatie algemeen toegankelijk is via LKNB. Communicatie en de daarvoor benodigde infrastructuur is daarom een essentieel onderdeel van LKNB. Sturing van LNKB gebeurt door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de partijen die het initiatiefvoorstel financieren. Andere geïnteresseerde organisaties worden uitgenodigd om zich bij het initiatiefvoorstel aan te sluiten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.