Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453342
Title Schatting van de primaire productie in de Waddenzee in de laatste drie decennia
Author(s) Riegman, R.
Source Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C186/13) - 20
Department(s) Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) schaal- en schelpdierenvisserij - mosselteelt - primaire productie - waddenzee - oosterschelde - modellen - ecologische modellering - shellfish fisheries - mussel culture - primary production - wadden sea - eastern scheldt - models - ecological modeling
Categories Marine Ecology
Abstract In dit rapport wordt een schatting gepresenteerd van de primaire productie in de oostelijke en de westelijke Waddenzee gedurende de laatste drie decennia. Deze gegevens worden in een ander onderdeel van het project Meerjarige effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westelijke Waddenzee en Oosterschelde gebruikt voor het valideren van een model dat het effect berekend van opschaling van MZI’s (mosselzaadinvangsystemen) op de draagkracht voor schelpdieren in de Waddenzee.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.