Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453347
Title Vistuig met ballen: Vergelijkend onderzoek vangstsamenstelling aangepast twinrigtuig
Author(s) Quirijns, F.J.; Machiels, M.A.M.; Vries, M. de; Wiegerinck, J.A.M.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C063/14) - 28
Department(s) Visserij
Wageningen Marine Research
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) visserij - vistuig - discards - visvangsten - vismethoden - innovaties - fisheries - fishing gear - discards - fish catches - fishing methods - innovations
Categories Fishing Technology
Abstract De Ekofish Groep BV werkt aan een tuiginnovatie voor hun twinrigtuig waarmee de bodemberoering, de hoeveelheid discards en het brandstofverbruik zou moeten afnemen. Het nieuwe vistuig heeft zwevende borden in plaats van demersale borden, ballen op de sweeps waardoor deze minder over de bodem slepen en Dyneema viskabels in plaats van de conventionele, zwaardere, kabels. Het nieuwe tuig wordt ‘vistuig met ballen’ genoemd. IMARES is betrokken bij het vergelijken van de vangsten van het aangepaste met het conventionele vistuig. Door een vangstvergelijking tussen de twee tuigen is onderzocht of de hoeveelheid discards afnemen als gevolg van deze tuiginnovatie. Waarnemers van IMARES hebben meegevaren aan boord van twee schepen van de Ekofish Groep BV: de PD43, die viste met het aangepaste twinrigtuig en de PD147 die viste met een conventioneel twinrigtuig. De vergelijking van de vangstsamenstelling tussen beide tuigen laat zien dat met het nieuwe tuig significant minder bodemdieren (44%, in totale aantallen) worden gevangen. Er zijn geen significante verschillen aangetoond in de hoeveelheid (kg) gediscarde vis.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.