Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453467
Title Quick scan Nederlandse binnenvisserij 2011; Sociaaleconomische ontwikkelingen
Author(s) Zaalmink, W.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Sector & ondernemerschap ) - 20
Department(s) LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) visserij - binnenvisserij - palingen - visstand - hengelsport - economische ontwikkeling - fisheries - freshwater fisheries - eels - fish stocks - angling - economic development
Categories Fisheries
Abstract De Nederlandse beroepsbinnenvisserij en aalvisserij in de kustwateren omvatte anno 2010 circa 200 actieve visserijbedrijven. De totale productiewaarde van de gevangen vis bedroeg inclusief de bewerking op het eigen bedrijf circa 10 miljoen euro. Meer dan de helft van deze productiewaarde bestaat uit de opbrengst van paling, gevolgd door schubvis en een klein aandeel wolhandkrab. Daarnaast vervullen deze bedrijven andere belangrijke visstandbeheertaken die met name gericht zijn op waterkwaliteit en ecologisch beheer vanuit de Kader Richtlijn Water. De inkomsten uit visserij zijn in 2010 ten opzichte van 2004 ongeveer gehalveerd door teruglopende visstanden en wettelijke maatregelen om de aalstand te herstellen. In 2011 is aanvullend nog een volledig vangstverbod ingesteld in de met dioxine vervuilde gebieden, waardoor circa 45 bedrijven getroffen zijn. Naar verwachting is er in de toekomst economische ruimte voor de helft van het huidige aantal bedrijven. Veel ondernemers zullen een strategie uitzetten voor het zelf tot meerwaarde brengen van het eigen product. Daarnaast zullen andere visserijgerelateerde werkzaamheden worden uitgevoerd om het inkomen aan te vullen. De sector heeft veel kennis in huis die verloren dreigt te gaan. De Nederlandse wateren worden ook bevist door de recreatieve (sport)visserij. De Nederlandse beroepsbinnenvisserij voelt zich hier sterk door belemmerd. De sportvisserij wordt door circa 1,6 miljoen mensen in Nederland beoefend met een omzet van meer dan 330 miljoen euro per jaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.