Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453486
Title Vergelijking visserij - intensiteit op basis van AIS -VMS in de Voordelta
Author(s) Hintzen, N.T.; Vries, P. de; Looije, D.; Glorius, S.T.
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C068/14) - 50
Department(s) Visserij
Maritiem
Environmental Technology
Experimental Ecology
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) boomkorvisserij - nadelige gevolgen - visgronden - voordelta - schatting - voorspellen - beam trawling - adverse effects - fishing grounds - voordelta - estimation - forecasting
Categories Fisheries
Abstract IMARES voert samen met Deltares en een consortium van 4 partners monitoring uit binnen het project ‘PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta’ in opdracht van RWS-WVL. Doel van het project is in kaart te brengen of de compensatiemaatregelen in de Voordelta, als compensatiegebied aangewezen voor de aanleg van de tweede Maasvlakte, daadwerkelijk een (positief) effect hebben op onder andere de bodemfauna. Onderdeel van de compensatiemaatregelen zijn verscherpte regelgeving voor de visserij en gedeeltelijke sluiting voor de visserij.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.