Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453491
Title Biologische bestrijding van de glimslak (Zonitoides arboreus) in potorchidee
Author(s) Staaij, M. van der; Linden, A. van der; Grosman, A.H.
Source Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1288) - 20
Department(s) WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) orchidaceae - potplanten - zonitoides arboreus - organismen ingezet bij biologische bestrijding - plaagbestrijding met predatoren - tests - efficiëntie - inventarisaties - gewasbescherming - huisjesslakken - orchidaceae - pot plants - zonitoides arboreus - biological control agents - predator augmentation - tests - efficiency - inventories - plant protection - snails
Categories Orchidales / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Biological Control of Pests
Abstract De glimslak Zonitoides arboreus veroorzaakt schade in de teelt van potorchidee in Nederland en is al ruim 10 jaar een bekende plaag van hetzelfde gewas in Hawaï. Literatuur en contacten (o.a. Naturalis) in binnen- en buitenland zijn geraadpleegd om kandidaat bestrijders te identificeren. Deze geven aan dat biologische bestrijding van de glimslak Zonitoides arboreus mogelijk is met bodemroofmijten, loopkevers, bodemroofwantsen, duizendpoten en glimwormen. Experts op het gebied van roofvliegen (Jean-Claude Vala en Lloyd Vernon Knutson) geven in hun standaard werk “Biology of snail-killing Sciomyzidae flies” aan dat in Noord Europa (Nederland) slakkendodende vliegen in de natuur voorkomen die glimslakken als prooi hebben. In het voorjaar, de zomer en het najaar van 2013 zijn geen natuurlijke vijanden aangetroffen in kweken van glimslakken die op twee verschillende plaatsen in Nederland in de natuur zijn gezet. Geen van de commercieel beschikbare bodemroofmijten (Macrocheles, Hypoaspis) en de larven en adulten van de roofkevers Atheata en Aleochara had een effect op het uitkomen van de eieren van de glimslak in predatietesten onder laboratoriumomstandigheden. Ook de aanwezige mijten, pseudoschorpioenen, spinnen en duizendpoten, in het materiaal verzameld bij telers, hadden geen effect op de ontwikkeling van de populatie glimslakken. The small snail Zonitiodes arboreus causes damage in orchids in The Netherlands and is for almost a decade a well-known pest in orchids in Hawaii. Literature and contacts in The Netherlands and abroad have been contacted to identify candidate natural enemies of Zonitoides arboreus. Biological control is possible with all sorts of soil dwelling predators (mites, beetles, bugs, centipedes and larvae of fire flies). Experts in the field of snail-killing flies, Jean-Claude Vala en Lloyd Vernon Knutson, present in their standard work “Biology of snail-killing Sciomyzidae flies” species which can be found in Northern Europe in nature. In spring, summer and autumn of 2013 pots with Zonitoides arboreus were placed in nature in two different regions of The Netherlands, but no natural enemies were found in that year. Commercially available soil dwelling predatory mites (Macrochelis and Hypoaspis) and larvae and adults of Atheata and Aleochara had no effect on eggs of Zonitoides arboreus. In the samples of the snails collected in orchids from different growers mites, spiders, pseudo scorpions and centipedes were found. None of them had an effect on the development of the snail population.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.