Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453550
Title Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration
Author(s) Eekhout, J.P.C.
Source Wageningen University. Promotor(en): Remko Uijlenhoet; Piet Verdonschot, co-promotor(en): Ton Hoitink. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739117 - 168
Department(s) Hydrology and Quantitative Water Management
Animal Ecology
WIMEK
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2014
Keyword(s) waterlopen - hydrologie - laaglandgebieden - waterbeheer - herstelbeheer - oevervegetatie - streams - hydrology - lowland areas - water management - restoration management - riparian vegetation
Categories Water Management (General)
Abstract Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vormen. In een grootschalig veldexperiment (Hooge Raam) zijn deze morfologische processen onderzocht. De invloed van exogene processen op de initiatie van meandering zijn in detail bestudeerd in het Gelderns-Nierskanaal. In de Lunterse beek speelden stuweffecten een subtstantiële rol in de morfologische ontwikkelingen die uiteindelijk tot een bochtafsnijding hebben geleid. De term ’hermeandering´ is misleidend, vanwege de suggestie dat laaglandbeken de kenmerken zouden hebben van actief meanderende rivieren. Dit onderzoek heeft zich met name gericht op korte morfologische tijdschalen vanwege de relevantie voor het Nederlandse waterbeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.