Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453623
Title Zonneweide resultaten t/m 2013
Author(s) Spruijt-Verkerke, J.
Source Lelystad : PPO AGV (Rapporten PPO AGV 589) - 29
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) zonne-energie - opwekking van elektriciteit - zonnecollectoren - energie - rentabiliteit - prestatieniveau - fotovoltaïsche cellen - prestatie van apparatuur - solar energy - electricity generation - solar collectors - energy - profitability - performance - photovoltaic cells - equipment performance
Categories Solar Energy
Abstract In de loop van 2011 is op de proeflocatie van ACRRES (onderdeel van Wageningen UR) in Lelystad de Zonneweide gerealiseerd. Op deze Zonneweide worden verschillende typen zonnepanelen en verschillende vrije veldopstellingen continu gemonitord en vergeleken op performance en rendabiliteit. Jaarlijks wordt een rapport met onderzoeksresultaten uitgebracht. In de vorige rapportage (Zonneweide Energierijk; Resultaten 2011-2012; PPO publicatie nr. 526) is naast een vergelijking van de performance van de verschillende systemen, nadrukkelijk ingegaan op de rentabiliteit van de geteste PV systemen. Het huidige rapport beschrijft de technische resultaten van de verschillende systemen gedurende de afgelopen jaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.