Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453648
Title TerraSea voor vleeskuikens - Nevenvoordelen duurzame stalconcepten
Author(s) Ellen, H.H.; Jansen, J.; Smit, A.; Vermeij, I.
Source Wageningen UR Livestock Research
Department(s) Livestock & Environment
Publication type Brochure
Publication year 2014
Abstract TerraSea leidt volgens de ondernemers tot een verbeterd stalklimaat met minder luchtwegproblemen tot gevolg. Het drogere strooisel geeft minder voetzoollaesies. Op basis van dit onderzoek lijkt ook de voederconversie beïnvloed te worden door het systeem. De verschillende ondernemers hebben uiteenlopende ervaringen als het gaat om uitval. Dit hangt volgens de ondernemers veel meer samen met de kwaliteit van de geleverde kuikens dan met het stalsysteem. Een aandachtspunt bij dit systeem is de starttemperatuur bij opzet van de eendagskuikens. Pluimveehouders moeten leren omgaan met het systeem. Economische berekeningen op basis van de aangeleverde resultaten laten zien dat ten opzichte van een stal met een luchtwasser er een voordeel te behalen valt. Dit is echter sterk afhankelijk van het bedrijfsmanagement. Ten opzichte van een emissiearm systeem met interne luchtcirculatie is het berekende voordeel van TerraSea € 37,50 per 100 kuikens per jaar.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.