Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453691
Title Verkenning beleidsopties met betrekking tot het subsidiabel maken van grond in het kader van het GLB: hectarebetalingen en dierpremies op landbouw- en natuurgronden
Author(s) Jongeneel, R.A.; Smit, A.B.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report 2013-066) - ISBN 9789086156566 - 90
Department(s) LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Agricultural Economics and Rural Policy
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
WASS
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwgrond - natuurgebieden - oppervlakte (areaal) - subsidies - inventarisaties - cap - agricultural land - natural areas - acreage - subsidies - inventories
Categories Nature Management (General)
Abstract voorgestelde omslag van betalingen per bedrijf (bedrijfstoeslag) naar De voorgestelde EU beleid - omslag van betalingen per bedrijf (bedrijfstoeslag) naar betalingen per hectare (flat rate) betekent een ingrijpende verandering voor de Nederlandse landbouw. Eén aspect daarvan is helder te krijgen welke gronden straks nog wel of juist niet in aanmerking moeten komen voor het ontvangen van ondersteuning vanuit de Eerste Pijler. Dit betreft met name de schapen- en zoogkoeienhouderij op gronden met een natuurfunctie. In de studie zijn twee opties voor ondersteuning van deze sectoren in kwetsbare gebieden onderzocht: een regionaal systeem met aangepaste betalingen per ha grond met natuurfunctie en een systeem met gekoppelde dierpremies.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.