Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453835
Title Search performance and the spatial resource distribution
Author(s) Huisman, T.J.
Source Wageningen University. Promotor(en): Herbert Prins, co-promotor(en): Fred de Boer; Frank van Langevelde. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739391 - 100
Department(s) Resource Ecology
PE&RC
Publication type Dissertation, internally prepared
Publication year 2014
Keyword(s) fauna - dierecologie - migratie - foerageren - telemetrie - diergedrag - fauna - animal ecology - migration - foraging - telemetry - animal behaviour
Categories Ecology (General)
Abstract In de afgelopen decennia heeft het onderzoek naar bewegingspatronen in de ecologie een vlucht genomen. Door de ontwikkeling van alsmaar kleinere gps-transmitters en chips worden tegenwoordig de bewegingsgegevens van een enorm aantal dieren en soorten opgeslagen. Naast deze enorme toename in beschikbare gegevens is er een ontwikkeling geweest in de theoretische modellen die besproken en gebruikt worden in de ecologische literatuur. Al deze ontwikkelingen tezamen vormen de nieuwe subdiscipline van de zogenaamde bewegingsecologie en het onderzoek in dit proefschrift valt precies onder deze noemer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.