Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453838
Title Groenbemesters in de strijd tegen gewone wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) : eindrapportage
Author(s) Elberse, I.A.M.; Hoek, H.
Source Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 51
Department(s) Nursery Stock
Team Bodemkwaliteit
PPO AGV Team Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) houtachtige planten als sierplanten - rosa - veldgewassen - wintertarwe - pratylenchus penetrans - groenbemesters - tagetes - dekgewassen - proeven - alternatieve methoden - ornamental woody plants - rosa - field crops - winter wheat - pratylenchus penetrans - green manures - tagetes - cover crops - trials - alternative methods
Categories Plant and Crop Protection (General) / Plant Parasitic Nematodes
Abstract Wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) kunnen in vele gewassen grote schade aanrichten. Bestrijding kan chemisch gebeuren, met natte grondontsmetting, maar een goed alternatief is het bestrijden door het telen van Tagetes patula (afrikaantjes). Een geslaagde teelt van deze groenbemester zorgt zelfs voor een betere bestrijding dan chemische grondontsmetting. Een Tagetesteelt heeft echter ook nadelen. Het bestrijdt alleen Pratulenchus penetrans en P. crenatus. Voor andere Pratylenchussoorten is de werking niet duidelijk. Voor een aantal andere belangrijke aaltjessoorten (aardappelcystenaaltjes, bietencystenaaltjes, wortelknobbelaaltjes) is Tagetes patula geen waardplant. Voor deze aaltjes is het effect van de teelt van T. patula gelijk aan het braak laten liggen van het land (zie ook www.aaltjesschema.nl). Voor vrijlevende wortelaaltjes, die behoren tot de groep van de trichodoriden is de waardplantstatus van Tagetes momenteel niet duidelijk, omdat er tegenstrijdige informatie over is. Verder groeit er gemakkelijk onkruid in Tagetes door de trage beginontwikkeling van het gewas. Als er onkruid tussen de Tagetes groeit, is de bestrijding van P. penetrans niet meer optimaal, omdat deze aaltjes zich op diverse onkruidsoorten vaak in meer of mindere mate kunnen vermeerderen. Telers ervaren het ook als een groot nadeel dat de teelt van Tagetes een heel groeiseizoen kost, doordat het gewas tussen half mei en half juli gezaaid moet worden en dan drie maanden moet groeien. Bovendien is in een eerdere proef de werking van Tagetes wel eens tegen gevallen in diepere bodemlagen, na voorteelt van het houtige gewas roos.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.