Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453865
Title Eigen Kracht-interventies in het Centrum voor Jeugd en Gezin
Author(s) Blok, M.; Wagemakers, A.; Leeuwe, M. van; Scholten, M.
Source Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 92 (2014)4. - ISSN 1388-7491 - p. 156 - 162.
DOI https://doi.org/10.1007/s12508-014-0062-7
Department(s) Health and Society
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2014
Abstract Ontwikkelingen in beleid en maatschappij hebben geleid tot de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en een groeiende aandacht voor ‘Eigen Kracht’- interventies. Doel van dit artikel is om de toepassing van Eigen Kracht(-interventies) door CJG’s en de factoren die hierop van invloed zijn in kaart te brengen. Hiertoe is een raamwerk samengesteld met daarin de centrale begrippen van het werken vanuit de Eigen Kracht-gedachte: samenwerking en empowerment. Vervolgens zijn digitale vragenlijsten bij elf Provinciale beleidsmedewerkers en semigestructureerde interviews bij 26 CJG-coördinatoren afgenomen. CJG’s passen veel verschillende Eigen Kracht-interventies toe. Slechts enkele hiervan komen voor in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Factoren als de benodigde verandering in visie voor het uitvoeren van Eigen Kracht-interventies en de hoge kosten wegen zwaarder dan de empirische onderbouwing. CJG-coördinatoren hebben weinig inzicht in de toepassing van de Eigen Kracht-interventies en monitoring vindt nauwelijks plaats. Veel CJG’s zijn net gestart en hebben meer tijd nodig voor het implementeren van Eigen Kracht-interventies.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.