Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 453868
Title Amazing Grazing deelproject: De Weidewasser 2013 : innovatievraag: Hogere opbrengst en lagere verliezen van grasland? : opgave: Negatief effect van mestflatten omzetten in positief effect
Author(s) Schooten, H.A. van; Houwelingen, K.M. van; Philipsen, A.P.; Eekeren, N.J.M. van; Lenssinck, F.A.J.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 19
Department(s) Animal Nutrition
ASG Facilities, Staff & Services
Management
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) rundveehouderij - excretie - dierlijke meststoffen - graslanden - begrazing - graslandbeheer - bevochtigingsapparatuur - spuitapparaten - innovaties - cattle husbandry - excretion - animal manures - grasslands - grazing - grassland management - humidifiers - sprayers - innovations
Categories Animal Husbandry and Environment / Grasslands / Agricultural Engineering (General) / Cattle
Abstract Mestflatten in de wei als gevolg van beweiding geven veel beweidingsverliezen en een slechte benutting van de mest. De mestflatten goed verspreiden en vervolgens naspoelen met water is mogelijk een oplossing. Op basis van deze gedachte is vanuit Amazing Grazing op proefbedrijf Zegveld de zogenaamde weidewasser ontwikkeld. Met deze weidewasser en een aantal andere machines, waarmee mestflatten kunnen worden verspreid, is een oriënterende proef opgezet. Het doel hiervan was om meer inzicht te krijgen in afbraak van mestflatten en benutting van gras bij verspreiding van mestflatten met de weidewasser ten opzichte van verspreiding van mestflatten met een aantal bestaande machines. Dit onderzoeksverslag beschrijft de uitvoering en ervaringen van het eerste oriëntatie jaar 2013 met de weidewasser en met een aantal verschillende sleeptechnieken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.