Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454098
Title Merkervrije lelies met luisresistentie : Deel 2 : Eindrapport
Author(s) Krens, F.A.
Source Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR Plant Breeding - 19
Department(s) Plant Breeding
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) lilium - plantenveredeling - veredelingsmethoden - genetische modificatie - cultivars - resistentie van variëteiten - insectenplagen - aphis gossypii - lilium - plant breeding - breeding methods - genetic engineering - cultivars - varietal resistance - insect pests - aphis gossypii
Categories Liliales / Resistance Breeding
Abstract Genetisch gemodificeerde lelielijnen, die in een eerder project geproduceerd waren (PT project 12966), zijn in dit vervolgproject verder gekarakteriseerd. Het doel van project PT12966 en dit project was om GM lelies te maken die een tweetal nieuwe genen hebben ontvangen die ze resistent tegen of in ieder geval minder gevoelig zouden maken voor aantasting door bladluizen. Met als doel de introductie van resistentie tegen luizen is natuurlijk de ultieme test een resistentietoets, waarin planten blootgesteld worden aan doelinsecten, in dit geval de katoenluis, Aphis gossypii, als belager van lelies. Twee type toetsen zijn uitgevoerd aan 62 GM lelielijnen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.