Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454121
Title Fotosynthese meten in de kas : realiteit of toekomstmuziek?
Author(s) Dieleman, J.A.; Bontsema, J.; Snel, J.F.H.; Jalink, H.
Source Kas techniek 2014 (2014)3. - p. 32 - 36.
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
GTB Teelt & Gewasfysiologie
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) kastechniek - glastuinbouw - klimaatregeling - gecontroleerde omgeving - fotosynthese - monitoring - meting - instrumenten (meters) - greenhouse technology - greenhouse horticulture - air conditioning - controlled atmospheres - photosynthesis - monitoring - measurement - instruments
Categories Greenhouse Technology
Abstract In de afgelopen jaren is het energiegebruik in de glastuinbouw steeds verder teruggebracht door het gebruik van (meerdere) schermen, verlagen van de buistemperaturen, gecontroleerde ontvochtiging en efficiënter belichten. Al deze acties hebben effecten op het kasklimaat. Ze beïnvloeden daarmee ook de plantprocessen en uiteindelijk de ontwikkeling, groei en productie van het gewas. Die reacties zijn vaak pas na uren of dagen zichtbaar, terwijl een teler binnen minuten of uren moet sturen. Een methode waarmee dit snel in kaart kan worden gebracht, is daarom gewenst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.