Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454161
Title Meer voedsel en minder gif? Het kan!
Author(s) Rabbinge, R.
Source Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 2014 (2014)3. - p. 6 - 7.
Department(s) Corporate Staff
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) landbouwsector - agro-ecosystemen - ecologisch evenwicht - biopesticiden - gewasbescherming - biologische bestrijding - agricultural sector - agroecosystems - ecological balance - microbial pesticides - plant protection - biological control
Categories Environmental Management (General)
Abstract Grote delen van de wereld kampen met een structureel gebrek aan voedsel. Tegelijkertijd is nog steeds in veel landbouwsystemen sprake van intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Op beide fronten is enorme winst te boeken door radicaal te kiezen voor een ecologische benadering. Onder de noemer Best Ecological Means is deze ontwikkeling de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.