Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454167
Title Van koploper energie verbruiker naar kampioen energie besparen : Nieuwe kennis ontwikkelen en toepassen (interview met Eric Poot en Jouke Campen)
Author(s) Arkesteijn, M.; Poot, E.H.; Campen, J.B.
Source Onder Glas 11 (2014)5. - p. 13 - 15.
Department(s) GTB Teelt & Gewasfysiologie
GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) glastuinbouw - teeltsystemen - innovaties - energiebesparing - energiegebruik - duurzame energie - kennisoverdracht - belichting - greenhouse horticulture - cropping systems - innovations - energy saving - energy consumption - sustainable energy - knowledge transfer - illumination
Categories Horticulture / Energy
Abstract Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van de sector en de overheid om de energiedoelen binnen bereik te brengen en telers kennis in handen te geven om energie te besparen en duurzame energie in te zetten. Het programma heeft al veel innovaties opgeleverd, waarvan een flink aantal inmiddels in de praktijk wordt toegepast. Het doel van het programma is nu verbreed met grootschalige invoering van de innovaties, naast het blijven aanjagen van nieuwe ontwikkelingen. Van koploper energie verbruiker naar kampioen energie besparen: Wat is er al bereikt en wat zijn de plannen voor de toekomst?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.