Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454220
Title Metropolitaan Kustlandschap 2100. Verkennende en methodologische analyse van de Belgische Kust
Author(s) Paulissen, M.P.C.P.; Coninx, I.; Hermans, C.M.L.; Maas, G.J.; Aerts, J.; Paep, M.; Deken, S. de
Source Wageningen/Leuven : Alterra WageningenUR/Bureau Urbanisme - 265
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Alterra - Soil geography
Animal Breeding and Genomics
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) regionale planning - kustgebieden - landgebruiksplanning - methodologie - historische geografie - landschap - vlaanderen - regional planning - coastal areas - land use planning - methodology - historical geography - landscape - flanders
Categories Land Use Planning
Abstract De urgentie om op een doordachte manier met ruimte om te gaan is groot. Want de wereld verandert razendsnel. Daarom is het zaak dat de verschillende ruimtelijke entiteiten, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur en water, die van belang zijn voor deze maatschappelijke standaarden, op een zo goed mogelijke manier met elkaar in verbinding zijn. Productieve interactie! Vraag is of het huidige planningsinstrumentarium toereikend is om deze urgenties aan te pakken en zo innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen. Kan het via participatieve processen, of moeten effectievere beleidsinstrumenten worden ontwikkeld? Ontwerpend onderzoek zal in deze ruimtelijke transformaties een grote rol spelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.