Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454297
Title Beter liggedrag voor schone varkenshokken
Author(s) Aarnink, A.J.A.; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J.
Source V-focus 11 (2014)3. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
Department(s) Livestock & Environment
Animal Nutrition
Animal Health & Welfare
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) varkenshouderij - stalinrichting - vloerruimte - rustplaatsen - dierenwelzijn - hygiëne - diergedrag - dierlijke productie - varkens - diergezondheid - pig farming - animal housing design - floor space - resting places - animal welfare - hygiene - animal behaviour - animal production - pigs - animal health
Categories Farm Buildings and Installations / Animal Health and Welfare / Pigs
Abstract Varkens zijn van nature zindelijke dieren. Toch zijn varkenshokken vaak bevuild met mest en urine. Dit komt vooral doordat de omstandigheden in de ligruimte niet optimaal zijn voor de varkens om te liggen. Vooral in de zomerperiode worden ligvloeren vaak bevuild. In dit artikel worden opties aangedragen om de varkens het gehele jaar een aantrekkelijke ligruimte aan te bieden, waardoor het hok schoon blijft.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.