Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454314
Title Een professionele schapenhouderij door efficiënter en slimmer gebruik van informatie : Kernpunten uit een inventarisatie in het veld
Author(s) Holster, H.C.; Antonis, A.F.G.; Bergevoet, R.H.M.; Vellema, P.; Verkaik, J.; Bokma-Bakker, M.H.
Source Wageningen UR
Department(s) Animal Health & Welfare
Virology
Innovation- and Risk Management and Information Governance
Publication type Brochure
Publication year 2014
Keyword(s) schapenhouderij - professionaliteit - professionele erkenning - kwaliteitszorg - bedrijfsinformatiesystemen - datacommunicatie - toekomst - sheep farming - professionalism - professional recognition - quality management - management information systems - data communication - future
Categories Farm Management / Quality Management / Small Ruminants (Sheep and Goats)
Abstract In de periode 2013-2016 werken bedrijfsleven en schapenhouders (de sector) samen aan de uitdaging de schapenhouderij verder te professionaliseren. Hierbij is het economisch perspectief, met behoud van het goede imago, het uitgangspunt. Deze brochure bevat de populaire samenvatting van een verkennend onderzoek naar kansen voor verbinden en analyseren van datastromen in de schapenhouderij. Hierin stonden de volgende kennisvragen centraal : - Wat vindt de sector? - Welke datasystemen zijn er binnen de schapenhouderij? - Hoe ziet een gewenst toekomstbeeld er uit? - Op welke wijze kan het gewenste toekomstbeeld worden gerealiseerd?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.