Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454319
Title Groei en begrazing van mosselzaad, primaire productie en picoplankton in de Waddenzee: Technisch Rapport project Meerjarig effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westerlijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta
Author(s) Kamermans, P.; Jak, R.G.; Jacobs, P.; Riegman, R.
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C187/13) - 46
Department(s) Delta
Maritiem
Wageningen Marine Research
Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) zaden - zaad verzamelen - mossels - mytilidae - schaal- en schelpdierenvisserij - waddenzee - mosselteelt - plankton - fytoplankton - zoöplankton - voedselwebben - effecten - mytilus edulis - seeds - seed collection - mussels - mytilidae - shellfish fisheries - wadden sea - mussel culture - plankton - phytoplankton - zooplankton - food webs - effects - mytilus edulis
Categories Aquaculture Production Systems / Aquaculture and Environment
Abstract In het kader van het project: “Meerjarige effectmetingen aan MZI’s in de Westelijke Waddenzee en de Oosterschelde”, uitgevoerd door IMARES in opdracht van het Ministerie van LNV (thans EZ), zijn er in 2010 tot en met 2013 veldmetingen verricht bij een MZI. Centrale vraag binnen deelproject 1 betreft de mogelijke invloed van MZI’s op de draagkracht van de Waddenzee en de Oosterschelde. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek aan de MZI’s in de Waddenzee.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.