Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454839
Title Map-based CTF met GAOS : eindrapport
Author(s) Bruin, S. de
Source Wageningen : Wageningen University, departement Omgevingswetenschappen - 32
Department(s) Laboratory of Geo-information Science and Remote Sensing
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) precisielandbouw - akkerbouw - rijpadensysteem - landbouwtechniek - precision agriculture - arable farming - controlled traffic farming - agricultural engineering
Categories Agricultural Engineering (General) / Arable Farming
Abstract Binnen het project Akkerbouw in groen en blauw (AG&B) fase 2 (H-WodKa, 2010) is een prototype webapplicatie genaamd GAOS ontwikkeld voor optimalisatie van de inrichting van akkerbouwpercelen. GAOS staat voor Geo-Akker-Optimalisatie-Software. Om duidelijk richting te geven aan de door de akkerbouwpraktijk gewenste ontwikkelingen wil HWodKa GAOS benutten voor map-based Controlled Traffic Farming (CTF). Mapbased CTF volgens HWodKa is gebaseerd op een set bewerkingskaarten (geo-akkerplannen), met werklijnen voor alle bewerkingen voor alle teelten in een rotatie, met de kenmerken dat de werklijnen onderling optimaal gesitueerd zijn en dat de werklijnen optimaal gesitueerd zijn t.o.v. de perceelgrens. Het ontwerp van een programma voor de ruimtelijke planning van werklijnen t.b.v. map-based CTF is gebaseerd op versie 1 van GAOS (GAOS v1). Het ontwerp omvat o.a. de aanpassing van het optimalisatiealgoritme aan meer complexe perceelsgeometrie en ondersteuning van interactief editen van berekende akkerplannen. Dit laatste is nodig omdat de kennis en kunde die een rol spelen in de ruimtelijke inrichting van akkerbouwpercelen zich niet laten vangen in een kleine verzameling universeel toepasbare regels. Een belangrijke aanpassing t.o.v. GAOS v1 is dat in de nieuwe versie kopakkers interactief kunnen worden toegevoegd aan een geoptimalisserd patroon van rijpaden voor de rompakker. Verder vergt map-based CTF dat werkgangen voor de verschillende teelten binnen een rotatie op elkaar geconditioneerd zijn. Hieraan is in GAOS v2 tegemoet gekomen door spuitgangen van een 3m teelt vast te leggen in de database. Met een Nederlandse leverancier van autosteering apparatuur (SBG) zijn hiertoe afspraken gemaakt over de uitwisseling van deze spuitgangen met de boordcomputer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.