Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 454975
Title Stimuleren van Groene Groei. Verkenning van initiatieven voor circulaire en emissiearme economie
Author(s) Brouwer, F.M.; Verburg, R.W.; Burg, S.W.K. van den
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2014-011) - ISBN 9789086156740 - 98
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
Green Economy and Landuse
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) economische ontwikkeling - energiebesparing - hernieuwbare energie - energiebeleid - katoen - textiel - duurzame ontwikkeling - melkveehouderij - biobased economy - overheidsbeleid - nederland - economic development - energy saving - renewable energy - energy policy - cotton - textiles - sustainable development - dairy farming - biobased economy - government policy - netherlands
Categories Economic Conditions, Development and Structure / Government Policy, Netherlands
Abstract Het Kabinet heeft in 2013 een groene groeistrategie geformuleerd. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft het LEI een onderzoek uitgevoerd om de kansen en belemmeringen voor vergroening voor enkele voorbeelden uit te werken. De volgende drie casussen zijn uitgewerkt: energiebesparing en decentrale opwekking van hernieuwbare elektriciteit; verduurzaming van en hergebruik in de katoenketen; vergroening als voorwaarde voor groei in de zuivelsector.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.