Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 455272
Title Ontwikkeling van plantenextracten ter bestrijding van droge mollen tot semi-commerciële producten
Author(s) Baar, J.; Rutjens, A.J.
Source Plant Research International : Wageningen (Rapport / Plant Research International 2008-2) - 18
Department(s) PRI Biodiversity and Breeding
Plant Breeding
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) lecanicillium fungicola - paddestoelen - agaricus bisporus - eetbare paddestoelen - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - lecanicillium fungicola - mushrooms - agaricus bisporus - edible fungi - plant disease control - plant protection
Categories Edible fungi
Abstract Droge mollen, veroorzaakt door Verticillium fungicola), vormen een belangrijk probleem in de champignonteelt. Besmetting van een teelt kan een aanzienlijke opbrengstderving tot gevolg hebben en de ziekteverwekker kan door champignonvliegen snel verspreid worden in een kwekerij. Droge mollen kunnen op dit moment nog worden bestreden door het gewasbeschermingsmiddel Sporgon. De verwachting is echter dat Sporgon binnen een termijn van een paar jaar niet meer beschikbaar zal zijn. Om die reden is onderzocht of het mogelijk is om alternatieven voor de bestrijding van droge mollen te ontwikkelen op basis van plantenextracten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.