Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 455278
Title Beheersing appelbladglamuggen in de vruchtboomkwekerij : eindrapportage van de proeven in 2006 en 2007
Author(s) Sluis, B.J. van der; Helm, F.P.M. van der; Elberse, I.A.M.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 44
Department(s) Nursery Stock
GTB Teelt & Gewasfysiologie
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) dasineura mali - larven - malus - vruchtbomen - plantenplagen - geïntegreerde bestrijding - gewasmonitoring - teelt - landbouwkundig onderzoek - nederland - dasineura mali - larvae - malus - fruit trees - plant pests - integrated control - crop monitoring - cultivation - agricultural research - netherlands
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract De aantasting van appelbomen door de larven van appelbladgalmuggen veroorzaakt misvorming van de bladeren, geeft ongewenste vertakking en kost groei. Door hun verborgen leefwijze in de gallen (opgerolde bladeren) zijn ze moeilijk bereikbaar voor gewasbeschermingsmiddelen. In de vluchtperioden moet daarom vaak gespoten worden. Dit moet gebeuren voordat de larven actief worden, anders is er al schade veroorzaakt. Bij de start van dit project waren er slechts breedwerkende insecticiden (o.a. deltamethrin en dimethoaat) toegelaten in de boomkwekerij. Deze middelen bestrijden ook natuurlijke vijanden van andere plaaginsecten en bestuivers en passen daarom niet in een geïntegreerde aanpak van gewasbescherming. Voor het kunnen uitvoeren van geïntegreerde gewasbescherming is het nodig dat het middelenpakket breder wordt en dat er meer selectieve middelen beschikbaar komen. Verder is het nodig dat het juiste bestrijdingsmoment goed kan worden bepaald door middel van een goede monitoring. Binnen dit project is onderzoek gedaan aan monitoring en bestrijding van volwassen galmuggen tijdens de vlucht. De werking van twee insectenvallen is met elkaar vergeleken en de hoogte waarop ze opgehangen werden. Daarnaast zijn middelenproeven uitgevoerd, zowel met chemische middelen als met een afweermiddel (repellent). Het onderzoek gebeurde zoveel mogelijk op kwekerijen. Enkele proeven zijn uitgevoerd op de proeflocatie Lisse omdat het infectieniveau in de veldproeven een aantal jaren te laag was.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.