Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 455415
Title Hout- en bastkevers bij jonge eiken
Author(s) Sluis, B.J. van der
Department(s) Nursery Stock
Publication type Poster (professional)
Publication year 2014
Keyword(s) quercus - plantenplagen - houtboorders - coleoptera - maatregelen - plantgezondheid - preventie - openbaar groen - quercus - plant pests - wood borers - coleoptera - measures - plant health - prevention - public green areas
Categories Ornamental Woody Plants / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Zowel de boomkwekerijsector, als groenbeheerders, ondervinden problemen met stamschade in eik door hout- en bastboorders. Bomen met duidelijke symptomen (gaatjes) zijn grotendeels onverkoopbaar en dit leidt tot aanzienlijke financiële schade in de laanboomsector. Mogelijke oplossingen zijn niet of beperkt ontwikkeld. Doel van dit onderzoek was om de ernst van het hout- en bastboorders probleem bij Quercus in kaart te brengen, zowel op de kwekerijen als bij de eindgebruiker. Bestaande informatie uit de literatuur is verzameld en er is een aanzet voor een beheers strategie gegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.