Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 455459
Title Het economisch profiel van de geïntegreerde visserij : analyse en vergelijking met de garnalenvisserij
Author(s) Strietman, W.J.; Zaalmink, W.
Source [S.l.] : S.n. - 9
Department(s) LEI NAT HULPB - Aquatische Hulpbronnen
Innovation- and Risk Management and Information Governance
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) visserij - schaal- en schelpdierenvisserij - pulsvisserij - vismethoden - visserijbeheer - economische analyse - sectorale analyse - fisheries - shellfish fisheries - pulse trawling - fishing methods - fishery management - economic analysis - sectoral analysis
Categories Fisheries / Management studies, Business Administration, Organizational Science (General)
Abstract De Brede Visie voor de Waddenzee gaat uit van een toekomst met meer flexibiliteit en kleinschaligheid in de visserij met respect voor de Waddennatuur. De filosofie en werkwijze van de Stichting Geïntegreerde Visserij past binnen zo’n concept, maar er zullen nog stappen gemaakt moeten worden om dit concept breder en uitgebreider in te zetten. Een belangrijke hobbel daarbij is dat collega ondernemers dit type visserij nog niet als economisch levensvatbaar zien. Dit weerhoudt hen ervan om het concept te omarmen of om de samenwerking op te zoeken. Daarom heeft de stichting zich tot doel gesteld om bruggen te slaan naar collega ondernemers. Dit houdt in: het concept uitleggen en in gezamenlijkheid te bepalen waar de raakvlakken voor samenwerking en de gezamenlijke ambities liggen. Als basis hiervoor heeft zij aan Wing gevraagd een economisch profiel op te stellen van de Geïntegreerde Visserij. Wing heeft deze opdracht vervolgens samen met het LEI uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.