Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 455469
Title Fungiciden adviestabel voor de zomerbloemen (september 2007)
Author(s) Wageningen UR Glastuinbouw,
Department(s) Greenhouse Horticulture
Publication type Poster (professional)
Publication year 2007
Keyword(s) zomerbloemen - tuinplanten - siergewassen - gewasbescherming - meeldauw - schimmelbestrijding - fungiciden - alarmsystemen - delphinium - solidago - veronica - scabiosa - proeven op proefstations - summer flowers - bedding plants - ornamental crops - plant protection - mildews - fungus control - fungicides - alarms - station tests
Categories Ornamental Plants / Plant Pathogenic Fungi
Abstract Een klimaat waarschuwingsmodel voor een meeldauwgevoelig gewas zal geen toegevoegde waarde voor de telers leveren. Bij minder gevoelige rassen kan een hoger risico getolereerd worden wat resulteert in minder noodzakelijke bespuitingen. Echter, de telers zal door ervaring in die gewassen op voorhand al minder spuiten dus ook hier zal het effect op het aantal bespuitingen bij gelijke effectiviteit beperkt zijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.