Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 455618
Title StripBuilder, software voor het genereren van geografische informatie voor bodembemonstering en adviessystemen
Author(s) Been, T.H.
Source Wageningen : Plant Research International - 5
Department(s) Applied Ecology
Publication type Research report
Publication year 2010
Keyword(s) akkerbouw - precisielandbouw - geografische informatiesystemen - sensors - software-ontwikkeling - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - teeltsystemen - arable farming - precision agriculture - geographical information systems - sensors - software engineering - plant protection - plant parasitic nematodes - cropping systems
Categories Cropping Systems / Software, Application Programs
Abstract Alle geleverde informatie betreffende de nematodenbemonstering is papieren informatie. Meestal als een lijst met bemonsteringsresultaten, soms inclusief een, met de hand getekend, kaartje. Deze informatie is snel zoek of verloren, fragmentarisch en moeilijk te gebruiken voor een advies aan de teler door een adviseur. Digitale kaarten van percelen, bemonsterde eenheden, besmette gebieden, etc. zijn nodig
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.