Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 455701
Title Minder schadelijke nematoden in biologisch bedrijfssysteem
Author(s) Korthals, G.W.; Molendijk, L.P.G.; Visser, J.H.M.
Source Ekoland 34 (2014)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 16 - 17.
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) akkerbouw - gewasbescherming - nematodenbestrijding - plantenparasitaire nematoden - biologische landbouw - bodemweerbaarheid - arable farming - plant protection - nematode control - plant parasitic nematodes - organic farming - soil suppressiveness
Categories Plant Parasitic Nematodes / Arable Farming
Abstract Boeren, bedrijfsleven en bodemecologen werken aan oplossingen voor het verduurzamen van de akkerbouw. Het uiteindelijke doel is om met teeltmaatregelen de natuurlijke kringlopen in de bodem te herstellen. Mogelijk leiden deze maatregelen ook tot betere bodemweerbaarheid tegen ziekten en plagen. De resultaten uit meerjarig onderzoek zijn bemoedigend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.