Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 455946
Title Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) : vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik
Author(s) Hazeu, G.W.; Schuiling, C.; Dorland, G.J. van; Roerink, G.J.; Naeff, H.S.D.; Smidt, R.A.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2548) - 85
Department(s) Centre Geo-information
Earth Observation and Environmental Informatics
Regional Development and Spatial Use
Spatial Knowledge Systems
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) landgebruik - landbouwgronden - kassen - bossen - natuurgebieden - monitoring - oppervlakte (areaal) - ruimtelijke databases - land use - agricultural soils - greenhouses - forests - natural areas - acreage - spatial databases
Categories Land Use Planning / Nature Management (General)
Abstract Het bestand LGN7 geeft voor Nederland landsdekkende informatie over landgebruik. Het is een rasterbestand met een resolutie van 25*25 m hetgeen overeenkomt met een 1:50.000 schaal. Het bestand geeft een tijdsbeeld van het landgebruik voor 2012 dat voor zowel beleidsanalyses als voor modelinput is te gebruiken. In het bestand worden 39 verschillende typen landgebruik onderscheiden die geaggregeerd worden naar de acht monitoringsklassen: agrarisch gebied, kassen, boomgaarden, bossen, water, stedelijk gebied, infrastructuur en natuur. Aangezien LGN met een frequentie van drie tot vijf jaar wordt vernieuwd, kunnen landgebruiksveranderingen in de tijd gevolgd worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.