Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456297
Title Screening van effectiviteit en fytotoxiciteit insecticiden tegen koolmot : verslag van de proeven in 2011
Author(s) Vlaswinkel, M.E.T.
Source Leystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) koolsoorten - chinese koolsoorten - brassica chinensis - plutella xylostella - schade - bestrijdingsmethoden - pesticiden - biologische bestrijding - gewasmonitoring - toelating van bestrijdingsmiddelen - cabbages - chinese cabbages - brassica chinensis - plutella xylostella - damage - control methods - pesticides - biological control - crop monitoring - authorisation of pesticides
Categories Plant and Crop Protection (General) / Leafy Vegetables
Abstract Doel van het onderzoek is het vinden van één of meerdere perspectiefvolle middelen ter bestrijding van schade door koolmot. Het onderzoek richt zich op het toetsen van een aantal perspectiefvolle chemische en/of biologische middelen in het gewas bloemkool. Vanuit het gewas bloemkool is een toelating naar andere koolgewassen eenvoudig te realiseren. Om ook tot een toelating in het gewas Chinese kool te komen, wordt in dit gewas de fytotoxiciteit bepaald. De druk van de koolmot is niet ieder jaar even hoog. De proeven worden uitgevoerd in het Zuidwesten en daar is er meestal wel flinke druk van dit insect aanwezig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.