Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456391
Title "Teelt de grond uit" met het gewas appel : tussentijdse PT- rapportage fase 1 (1 juli 2009 t/m 31 december 2013)
Author(s) Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van
Source Zetten : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 29
Department(s) Fruit
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) fruitteelt - appels - gewaskwaliteit - cultuurmethoden - substraten - kweekmedia - recirculatiesystemen - uitspoelen - optimalisatiemethoden - agrarische bedrijfsvoering - bodemuitputting - gewasbescherming - fruit growing - apples - crop quality - cultural methods - substrates - culture media - recirculating systems - leaching - optimization methods - farm management - soil exhaustion - plant protection
Categories Cropping Systems / Apples, Pears
Abstract Het project Teelt-de-grond-uit/appel” is tot stand gekomen omdat er een verbinding gemaakt kon worden tussen het belang van het sterk verlagen van de stikstofuitspoeling (ministerie-belang/maatschappelijk belang) en het oplossen van het probleem van specifieke bodemmoeheid vanwege de intrekking van de toelating van metam-natrium-houdende middelen hiertegen (fruittelers-belang). Het doel van dit project was: Ontwikkeling van substraatteelt met recirculatie voor de teelt van appel waarbij gerealiseerd wordt dat: - er geen stikstofuitspoeling meer plaats vindt - het bodemmoeheidsprobleem op niet-chemische wijze wordt opgelost - de vruchtmaat bij de pluk gereguleerd kan worden - het optreden van schurft met 10% wordt verminderd - de homogeniteit in de aanplant toeneemt, leidend tot eenvoudigere arbeid, minder kosten, minder verliezen en betere homogenere, vruchtkwaliteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.