Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456392
Title Groeimodel Gerbera : eindrapport van teeltproef en ontwikkeling van een groeimodel voor de Gerbera
Author(s) Visser, P.H.B. de; Helm, F.P.M. van der; Buwalda, F.; Lagas, P.
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1311) - 66
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
GTB Teelt & Gewasfysiologie
GTB Gewasgez. Bodem en Water
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) gerbera - snijbloemen - groeimodellen - proeven - gewaskwaliteit - cultuurmethoden - teeltsystemen - belichting - temperatuur - gerbera - cut flowers - growth models - trials - crop quality - cultural methods - cropping systems - illumination - temperature
Categories Cut Flowers / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Deze rapportage bevat een verslag van een daglengteproef uitgevoerd bij WUR Glastuinbouw te Bleiswijk en de beschrijving van opbouw en resultaten van het groeimodel gerbera. Het onderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw op verzoek van de landelijke commissie gerbera, had tot doel inzicht te verkrijgen hoe de bloemproductie te maximaliseren zonder in te leveren op bloemkwaliteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.