Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456642
Title Beheersing Botrytis in potplanten (pilotgewas: cyclaam)
Author(s) Hofland-Zijlstra, J.D.; Broek, R. van den; Vries, R.S.M. de; Wensveen, W. van; Genuchten, L. van; Meer, J. van der
Source Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1320) - 42
Department(s) GTB Gewasgez. Bodem en Water
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) potplanten - botrytis - bestrijdingsmethoden - testen - alternatieve methoden - biologische bestrijding - fysische gewasbeschermingsmethoden - effecten - plantenziekteverwekkende schimmels - glastuinbouw - pot plants - botrytis - control methods - testing - alternative methods - biological control - physical control - effects - plant pathogenic fungi - greenhouse horticulture
Categories Ornamental Plants / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Botrytis leidt in potplanten nog steeds tot veel uitval. Chemische bestrijding werkt onvoldoende. Doel van dit onderzoek was om de effectiviteit te toetsen van niet-chemische en chemische producten op versterking van de natuurlijke plantafweersystemen en preventieve werking onder praktijkcondities. Omdat beheersing van vochtcondities in het klimaat een belangrijke rol speelt bij Botrytis zijn daarnaast verschillende combinaties getoetst van producten (substraat, afdekmateriaal, open potrand) om het vochtgehalte op en in de potgrond optimaal te verlagen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.