Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456678
Title Rijenbemesting in relatie tot schilkwaliteit tafelaardappelen, 2010
Author(s) Slabbekoorn, J.J.
Source Lelystad : PPO AGV - 41
Department(s) OT Team Int. Prod. & Gewasinn.
Publication type Research report
Publication year 2011
Keyword(s) akkerbouw - aardappelen - precisielandbouw - bemesting - kwaliteit na de oogst - schillen - kaliummeststoffen - magnesiummeststoffen - teeltsystemen - teelt in rijen - rijenbemesting - arable farming - potatoes - precision agriculture - fertilizer application - postharvest quality - rinds - potassium fertilizers - magnesium fertilizers - cropping systems - alley cropping - band placement
Categories Potatoes / Cropping Systems
Abstract De consument wil een stabiele, goede kwaliteit verse aardappel gedurende het gehele seizoen. Met kwaliteit bedoelen we presentatie, inwendige kwaliteit, smaak en geschiktheid voor consumptietoepassing. Om op heterogene kleipercelen een homogener kwaliteitsproduct te telen kan precisielandbouw helpen, door plaatsspecifiek te bemesten, aaltjes en andere ziekten en plagen te bestrijden, plantafstanden te variëren, loofvernietiging toe te passen enz. We willen de effecten van een aantal bestaande en nieuwe teelt: en bemestingsadviezen beoordelen op resultaat en vervolgens vertalen naar een onderbouwd advies. Verschillende meststoffen kunnen een effect hebben op de schilkwaliteit. Ook de wijze van toediening van de meststoffen, breedwerpig of in de de rij, kan invloed hebben op schilkwaliteit of opbrengst. Als in de praktijk ook nog sprake is van (pleksgewijze) toediening van middelen tegen aaltjes of ritnaalden, wat is dan het effect van de combinatie van al deze middelen, meststoffen en wijze van toediening op groei van het gewas, opbrengst en (schil)kwaliteit?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.