Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456767
Title Fluorescentievingerafdruk van Aardappel, Melganzenvoet en Mais : Eerste resultaten van plantonderscheid met behulp van fluorescentie
Author(s) Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.
Source Wageningen : Plant Research International - 25
Department(s) Agrosystems Research
Agrosystems
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) akkerbouw - veldgewassen - precisielandbouw - multispectrale beelden - beeldanalyse - beeldverwerking - identificatie - informatieverwerking - onkruiden - gewassen - arable farming - field crops - precision agriculture - multispectral imagery - image analysis - image processing - identification - information processing - weeds - crops
Categories Imaging Technology
Abstract Als het spectrum van één “soort” (gewas) vergeleken wordt met de rest (onkruid) neemt het onderscheid van het “gewas” af tot 70%. Het lijkt dus nodig ook de spectra van alle soorten onkruid in het veld te kennen om een goed onderscheid mogelijk te maken. De doelstelling voor deze metingen is een onderscheid tussen de planten met 95% betrouwbaarheid te kunnen maken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.