Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456769
Title Groeimodel aardappel in QMS akkerbouw (97)
Author(s) Evert, F.K. van; Kempenaar, C.
Source Wageningen : Plant Research International - 11
Department(s) Applied Ecology
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) akkerbouw - aardappelen - groeimodellen - precisielandbouw - teeltsystemen - arable farming - potatoes - growth models - precision agriculture - cropping systems
Categories Potatoes / Cropping Systems
Abstract Het teeltbegeleidingssysteem QMS Akkerbouw kan gebruikt worden om gemakkelijk en overzichtelijk de groei van gewassen van percelen te vergelijken. Hiertoe dienen de percelen ingetekend te zijn op Mijnakker.nl en dienen kerngegevens in Mijnakker te zijn ingevuld (opkomstdatum, ras, grondsoort, e.d.). Daarnaast dienen telers of adviseurs zelf ook aanvullende gegevens over het perceel toe te voegen (zoals mestgift e.d.) om gericht percelen met elkaar te kunnen vergelijken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.