Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456813
Title Pluktijdstip blauwe pruimenrassen : eindverslag met resultaten uit 2011 en 2012
Author(s) Poldervaart, G.; Meijer, H.
Source Zoetermeer : Productschap Tuinbouw - 16
Department(s) Fruit
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) fruitteelt - pruimen - steenvruchten - plukken (picking) - oogsttijdstip - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - plums - stone fruits - picking - harvesting date - agricultural research
Categories Fruit Growing / Stone Fruits
Abstract Bij volledig blauwe rassen, zoals de Lazoet-rassen is het moment van rijping, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Opal en Reine Victoria, niet aan de kleuromslag van de vruchten te zien. Het moment van rijping en daarmee het juiste moment van plukken is lastig vast te stellen. Tegelijkertijd is het voor het verkrijgen van een optimaal smakend product van groot belang om juist wel op het goede moment te oogsten. Een van de doelen van het onderzoek is om parameters te vinden aan de hand waarvan de rijping van blauwe pruimen bepaald kan worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.