Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456821
Title Hoe voelt uw groen?
Author(s) Kleis, R.; Smit, A.
Source Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)3. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
Department(s) Nature and society
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2014
Keyword(s) stedelijke gebieden - openbare parken - bomen - gemeenten - monitoring - urban areas - public parks - trees - municipalities - monitoring
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Groen is goed. Vooral in de grote stad ontpopt groen zich steeds meer tot Haarlemmer olie. Goed voor alle stedelijke kwaaltjes. Hoe groen zijn onze steden? En hoe beleven inwoners hun groen? De Wageningse campagne Groen in de Stad gaat op zoek en zet en passant de eigen expertise in de etalage. CBS-data over bodemgebruik zijn voor de ranglijst gebruikt. Bij de cijfers past wel een flinke kanttekening, blijkt uit de toelichting van Peter Visschedijk (Alterra). Particuliere tuinen zijn niet meeberekend, ook straatgroen niet.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.