Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456861
Title Verkeersonderzoek Haarlem-Noord : een onderzoek naar verkeersdoorstroming en leefbaarheid
Author(s) Beunen, R.; Hoofwijk, H.; Ridder, S. de
Source Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 312) - ISBN 9789461738837 - 106
Department(s) Strategic Communication
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) infrastructuur - wegen - stedelijke gebieden - stedelijke planning - milieueffect - infrastructure - roads - urban areas - urban planning - environmental impact
Categories Urban Plans
Abstract Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar de noodzaak voor het verdubbelen van de Vondelweg in Haarlem Noord. Op basis van een analyse van de intensiteiten van het autoverkeer en de capaciteiten van kruispunten wordt geconcludeerd dat de doorstroming en de (economische) bereikbaarheid van het gebied goed zijn. Ook voor de toekomst worden geen problemen verwacht. Wel heeft het huidige autoverkeer een negatieve invloed op de leefbaarheid van de aanliggende wijken en is er dus een aanleiding om te werken aan de reductie van verkeersonveiligheid en de uitstoot van schadelijke stoffen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.