Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456903
Title PRObing a method to facilitate the interactive linking of expert knowledge to stakeholder assessment PROFILES
Author(s) Hisschemoller, M.; Cuppen, E.; Leemans, R.; Dunn, W.N.
Source Nieuwegein : Programme Office Climate changes Spatial Planning - 41
Department(s) Environmental Systems Analysis
Publication type Scientific report
Publication year 2014
Keyword(s) klimaatverandering - multi-stakeholder processen - biomassa - participatief management - kennismanagement - methodologie - climatic change - multi-stakeholder processes - biomass - participative management - knowledge management - methodology
Categories Climatic Change
Abstract Dit onderzoek betreft het ontwikkelen en toetsen van een methode voor participatieve verkenningen op het gebied van klimaat en energie, waarbij partijen met een verschillende expertise zijn betrokken. De methode die het onderzoek heeft opgeleverd is Constructive Conflict Methodology genoemd. Uitgangspunt is dat een open dialoog primair tot doel heeft om conflicterende perspectieven helder naar voren te brengen en bespreekbaar te maken, waarbij de meer marginale (nieuwe) gezichtspunten evenveel aandacht verdienen als de meer gangbare perspectieven. Het verkennen van concurrerende denkbeelden en scenarios is een noodzakelijke voorwaarde voor beleidsgericht leren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.