Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456931
Title Balans van de leefomgeving 2014 deel 4 : landbouw en voedsel
Author(s) Grinsven, H. van; Eerdt, M. van; Westhoek, H.; Hooijboer, A.; Buis, E.; Pul, A. van; Hilderink, H.; Schroder, J.J.; Verdoes, N.; Voswinkel, T.; Nijdam, D.; Oorschot, M. van; Tiktak, A.; Schijndel, M.; Sluis, S. van der; Reudink, M.; Rood, T.
Source Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - 33
Department(s) Agro Water- en Biobased Economy
Livestock & Environment
Publication type Research report
Publication year 2014
Keyword(s) milieueffect - landbouw - voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - voeding en gezondheid - voedselconsumptie - veehouderij - landbouwproductie - environmental impact - agriculture - food production - sustainability - nutrition and health - food consumption - livestock farming - agricultural production
Categories Environmental Management (General)
Abstract In dit rapport analyseert het PBL de effecten van de landbouw op de leefomgeving, evenals, in bredere zin, de voortgang van de verduurzaming van het voedselsysteem. We evalueren bovendien de effectiviteit van het Nederlandse overheidsbeleid als het erom gaat die effecten te verminderen. We beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied in de afgelopen twee jaar, en bouwen daarbij voort op de analyse van de verduurzaming van het voedselsysteem in de vorige Balans van de Leefomgeving en het rapport De macht van het menu (PBL 2013a) maar leggen meer nadruk op de effecten voor de fysieke leefomgeving binnen Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.