Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 456979
Title Wijzer met groen in de stad. Van bestaansvoorwaarde naar verdienmodel
Author(s) Dijkshoorn-Dekker, M.W.C.; Blaeij, A.T. de; Polman, N.B.P.; Michels, R.; Ballemans, M.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR
Department(s) Green Economy and Landuse
Agricultural Economics and Rural Policy
Publication type Brochure
Publication year 2014
Keyword(s) stedelijke gebieden - openbaar groen - particuliere ondernemingen - openbare parken - landschapsbeleving - investering - onderhoud - urban areas - public green areas - private firms - public parks - landscape experience - investment - maintenance
Categories Landscape Architecture (General) / Urban Plans
Abstract Uit dit onderzoek is naar voren gekomen, dat er momenteel nog maar weinig bedrijven in de stad actief in groen investeren. Dit heeft vooral te maken met het feit dat veel (openbaar) groen door de overheid wordt onderhouden en gefinancierd én doordat men zich niet altijd bewust is van de waarde die groen kan hebben. Door een terugtredende overheid zal het niet meer vanzelfsprekend zijn dat groen in de stad behouden blijft. De verantwoordelijkheid voor groen zal steeds meer gedeeld worden door overheid, burgers en bedrijven. In deze brochure gaan we in op het bepalen van de meerwaarde van (openbaar) groen via de Groenwaardewijzer en welke rol het bedrijfsleven hierin kan spelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.