Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457104
Title Welke stijl heeft mijn bedrijf?
Author(s) Vijn, M.P.; Bremmer, B.; Migchels, G.; Jong, D. de
Source Ekoland sept 2014 (2014). - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Research
Livestock & Environment
Publication type Article in professional journal
Publication year 2014
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - biologische landbouw - multifunctionele landbouw - farm management - entrepreneurship - organic farming - multifunctional agriculture
Categories Farm Management
Abstract Alle (biologische) boeren runnen hun bedrijf op eigen wijze. Je kunt agrarische ondernemers niet over één kam scheren. Toch zijn er groepen ondernemers aan te wijzen die meer overeenkomsten dan verschillen kennen in hun denken en doen, zij hebben dezelfde bedrijfsstijl. Als ondernemers weten wat hun bedrijfsstijl is, kan dat hen helpen in het bepalen van hun strategie en visie waardoor zij succesvoller kunnen ondernemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.