Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457128
Title Bestrijding trips in prei, 2007 : toetsen van enkele insecticiden, als rijenbespuiting toegepast, op de effectiviteit tegen trips in prei /
Author(s) Huiting, H.F.; Ester, A.
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 24
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
Publication type Research report
Publication year 2008
Keyword(s) allium porrum - vollegrondsteelt - thrips - plagenbestrijding - chemische bestrijding - plantenziekten - vollegrondsgroenten - allium porrum - outdoor cropping - thrips - pest control - chemical control - plant diseases - field vegetables
Categories Diseases, Pests and Disorders of Plants (General) / Vegetables
Abstract De schade van tabakstrips (Thrips tabaci Lind.) in prei treedt vooral op in warme zomers. In het bijzonder in de maanden juni, juli en augustus kan de trips grote schade in het preigewas aanrichten. Men kan stellen: hoe droger en warmer het weer, hoe groter de kans dat de tabakstrips schade veroorzaakt. De preiteelt in Nederland valt uiteen in de zomer=, herfst= en winterprei, zodat er vrijwel jaarrond prei op het veld staat. Mede hierdoor is tabakstrips de belangrijkste in prei voorkomende plaag, omdat er bijna continu een preigewas beschikbaar is. De tabakstrips is een polyfaag en zeer mobiel insect, dat zich snel kan vermeerderen. Een zware tripsaantasting, de kenmerkende zilverwitte vlekjes, kan een produkt vrijwel onverkoopbaar maken, reden waarom prei veelvuldig met insecticide wordt behandeld tegen trips. De bestrijding van trips in prei leunt momenteel sterk op het gebruik van Mesurol. Hiervoor is al een aantal jaren jaarlijks een vrijstelling verleend. Als dit middel echter niet meer beschikbaar is voor preitelers, wordt een effectieve bescherming van het gewas tegen tripsaantasting zeer lastig. Alternatieve middelen of bestrijdingsstrategieën zijn daarom geboden om een eersteklas product te kunnen blijven leveren. Doel van het onderzoek is om vast te stellen wat de effectiviteit is van vier middelen in twee behandelingsschema's, als rijenbehandelingtoegepast, op de bescherming van prei tegen trips onder praktijkomstandigheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.