Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 457167
Title Bestrijding van slakken in waterplanten : testen van producten tegen de gewone poelslak in de waterplantenteelt
Author(s) Dalfsen, P. van; Breedeveld, M.E.; Rozen, K. van; Ester, A.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
Department(s) Nursery Stock-Flower Bulbs
PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Publication type Research report
Publication year 2007
Keyword(s) siergewassen - waterplanten als sierplanten - waterplanten - gewasbescherming - huisjesslakken - lymnaea stagnalis - laboratoriumproeven - proeven op proefstations - kasproeven - ornamental crops - ornamental aquatic plants - aquatic plants - plant protection - snails - lymnaea stagnalis - laboratory tests - station tests - greenhouse experiments
Categories Mollusca / Plant and Crop Protection (General) / Ornamental Plants
Abstract Poelslakken (Lymnaea stagnalis) kunnen grote schade veroorzaken aan waterplanten. De slakken vreten aan de bladeren waardoor gaatjes in de bladeren ontstaan en de plant (tijdelijk) onverkoopbaar wordt. Dit is een grote kostenpost omdat de schade plaatsvindt op het moment dat er de meeste handel is, namelijk in het voorjaar. Bijna alle Nuphar-planten worden aangevreten, soms zelfs alle bladeren. Aan de onderzijde van de bladeren zijn dikwijls eimassa’s te zien. Handmatige verwijdering van de slakken en eimassa’s lukt onvoldoende en kost bovendien veel tijd en dus geld. Doel van het project was het screenen van middelen tegen poelslakken in lab en kasproeven. De middelen zijn ook beoordeeld op de schadelijkheid voor de waterplanten en voor het waterleven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.